Instrukcja dotycząca zamieszczania zgód na przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym

Dzień dobry,

w związku ze zbliżającym się wejściem rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), przesyłam Panu/Pani informacje odnośnie danych osobowych w naszym sklepie palletdesign.pl Niniejsza wiadomość stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.palletdesign.pl jest Krzysztof Bury wykonujący działalność gospodarczą pod firmą PROFWOOD Krzysztof Bury wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Targanice, ul. Graniczna 13, 34-120 Andrychów, NIP: 5512417303, REGON: 365296791, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@palletdesign.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji zakupów w sklepie internetowym,

b) marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki.

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub naszym podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez sklep palletdesign.pl znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

palletdesign.pl